مروچی : 10 شهریور , 1400
 • توبه‌کار

  تم النشر في : 10 06 1400 ه.ش

  اے هما زمانگءِ گپ انت که روس ءُ اودءِ رهبندءِ نامءُتوار یا بیمءُترس ماں سرجمێں دگنیاءَ جکستگ اتءُ چرآئیءِ ترسءَ بازێں سروکانی پاد درهگا اتنتءُ دگه بازێنےءِ نُکّانی تل چه اودءِ رهبندءِ ساڑاهگا کپتگ اتنت….

  المزيد...

 • استاد ایوب ایوبی، بلوچی زبانءِ شاعر ءُ ندکار بێران بوت

  تم النشر في : 08 05 1400 ه.ش

  استاد ایوبی سال ۱۳۵۲ءَ ماں حمیریِ هلکءَ ودی بوت. آ خدا بیامرزءَ بنداتی درسانءَ همۆدءَ بنگێج کرت. آیی ائولی‌ئێن استاد، آیی واجه‌ئێن پیروک مولانا عبدالمجید ملازهی سربازی ات که آیرا بلوچی زبانءِ آبانَ یاتِ دات.واجه…

  المزيد...

 • نوشکی ءَ ماتی زبانانی میان اُستمانی روچ ءِ درگت ءَ مراگش

  تم النشر في : 03 12 1399 ه.ش

  نوشکی ءَ زند اکیڈمی ءُ پریس کلب ءِ نیمگ ءَ چہ میان اُستمانی ماتی زبان ءِ روچ ءِ درگت ءَ مروچی مراگش ءِ برجاہ دارگ بوتگ کہ اود ءَ شائر، ادیب، زانتکار، اھوالکاراں ھوار دگہ…

  المزيد...

 • سید ھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ لس مجلس ءِ دیوان ءُ نوکیں کابینہ اڑ دیگ بیتگ

  تم النشر في : 16 10 1399 ه.ش

  سید ھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ لس مجلس ءِ دیوان کراچی ءِ دمگ ملیر ءَ سال دو ھزار ءُ بیست ءُ یک ءَ نمیرانیں صباء دشتیاری ءِ عکس سروگانی ءَ بندات بیتگ. دیوان ءَ کارگشاد بشیر…

  المزيد...

 • گرمێن ساهگ

  تم النشر في : 16 07 1399 ه.ش

   کێنگیا وتی اُشترۓ بارۓ کلۆنٹ په هشتاد کلدارا بها کُرت، کلدار دزمالۓ لمبا بَستنت و لانکا مان جتنت، اُشترۓ کۆنڈ بَستنت و بازارۓ تَنکا بُرزاد بوت. آییا چیزے سامان گِرَگی اَت. آییۓ مێتگۓ سئوداگرۓ دُکّانا…

  المزيد...

 • بتل؛ «مَردا را سُروشّگاں سُهتگ پنیرانا هوپَّ کنت»

  تم النشر في : 15 01 1396 ه.ش

  موسوم بهار اِنت ؤ زمستان هلاس بوت شه هوشکیں چلگا ؤ پد، ربّا وتی نظر نیک کُرت ؤ تَرِّیں چلگِ تها هوران وش گوارت ؤ بهارگاهے موسوم که رست بلوچستانے سخی‌ئیں ڈگاران وتی سخاوت در رهت ؤ جَرّ ؤ داراں سبز بوتنت.

  المزيد...

 • بلوچی زبانِ نبیسّگِ تچکیں رهبند

  تم النشر في : 16 09 1395 ه.ش

  په بلوچی زبانِ نبیسّگا بازین رهبند ؤ قانونے جوڑ بوتگ. ما رند چه بلوچی ادبِ زانتکار ؤ زبان‌زانتانی دیدانک ؤ نظرانی چست ؤ اِیر کنگا، اے قانون درچتگ اَنت. مے مول ؤ مراد بسّ بلوچی زبانِ دیمروی ؤ سیاهگِ راست ؤ تچک بیگ اِنت.

  المزيد...