مروچی :چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳

گپّے گوں بلوچاں

گپّے گوں بلوچاں

اگاں ما بلوچْ راج، وتی راجدپترءَ بچارإیں و وتی پیرینانی زندءِ بارهءَ پٹ و لوٹ بكن إیں؛ گڑا گندإیں كه مئی راجدپتر سك شاندار و ترپناك إنت و اگاں چه إے دگه راجاں دیماتر نه إنت؛ بلئے اینچو باز پشتءَ هں نه إنت كه ما لجیگ و شرمندگ ببئیں.

گیش چه هزار و چارصد سال إنت كه ماں إیرانءَ اسلامءِ بیرك چنڈگءَ إنت. مفسراں، محدثاں، فقیهاں، نیكراهی زانتكاراں، درّیس و پرّیس كنوكان و جهان اسلامءِ گیشتریں زانتكاراں چه إے ملكءَ سرچست كتگ. اگاں إیران، زانت و ادبءِ بُنجاه گوشگ بوتگ گڑا بلوچانءَ ماں إے ملكءَ په علم و ادبءِ دیمرویءَ مزنیں بهر و دستے بوتگ.

دپترزانت و پولكاراں ماں وتی كتاباں  نبشتگ وهدے كه اسلامءِ لشكر چه حجاز و عربستانءَ په إیرانءِ إیرجیگ كنگءَ یهت یكے چه ساسانی حكومتءِ مستریں سرداراں، بلوچے أت كه آ واجهءِ نام «سیاه سوار» أت و إے واجه یك سرمچار و بهادریں سردارے بوتگ.

وهدے كه مئی إے دلیر و شیرمزاریں سردار، چه وتی پهته إی و هُژّاریءِ سَوَبءَ سرپدبوت كه اسلام هما بے مٹ و ‌بے دروریں دین إنت كه چه اللهءِ نیمگءَ دیم دیگ بوتگ كه انسانءَ ماں دوئیں جهانءَ سوبین و كامیاب كنت، گڑا واجهءَ گوں وتی لشكرءَ، اسلام یارگءَ دیرنكت.

گوں سیاه سوارءِ اسلام آرگءَ مزنیں بهرے چه ایرانءِ راجءَ اسلامءِ دینءَ مَنّ إت؛ چیا كه آیاں چه زردشتی دینءَ سیروارتگ أت و چه آ دینءِ پادشاهاں، بزرگان و مذهبی سروكان و سپاهیگاں سك باز ناشری و زوران سری دیستگ أت.حضرت سیاه سوار- رحمه الله – یكے چه تابعیان إنت كه پیش چه إے دگه راجاں آئیءَ اسلام قبول كت؛ پمشكا یك بلوچی شاعرےءَ ماں وتی یك پربندے چوش گوشتگ:

بلوچاں  چه هر قوم  دیماترأنت/ په صبر و  په  اوپارهم  گیشترأنت

بلوچاں پرچا اسلام قبول كت؟

إے جستءِ پسوءَ بایدإنت كه بگوش إیں اسلام، حیا و عزت، مڑاداری، مهمان جلی، وفاداری، قول و قرار و مردانگیءِ دین إنت و إے صفات ماں بلوچاں، چه پیشءَ هست إتنت، بلوچان و اسلامءِ طبع یكے أت؛ پمشكا آیاں مسلمان بوت أنت و اسلام، آیانی شرف و عزت بكشات.

ماں بلوچی دُوْد و ربیدگاں هچ چیزے نه إنت كه اسلامءِ خلافءَ ببیت و اسلامءِ دیمءَ بأوشتیت؛ پمشكا بلوچی دود و ربیدگ گوں اسلامءَ یك أنت و اگاں لهتے مردم، چیزے نوكیں هیل و عادت زرتگ، إے هیل و ‌عادت نئے بلوچ راجئیگ أنت و نئے اسلامئے، گڑا باید إے پیمیں وتگریں هیل و عادتاں یلو دیگ ببنت چیا كه إشاں انسانءِ دین و دنیاءَ تاوان دینت.

ما منتوارإیں چه پهكیں زانتكار و قلمكاراں كه په بلوچی زبانءِ بودناكیءَ تُكش أنت و بلوچیءِ هُشكاوگیں كُوچِّگءَ میزرین أنت و په وتی زبانءِ زندگ دارگءَ، انٹرنٹءِ تها بازیں سایت و وبتاك پیم كن أنت. الله اشانءَ خیر بدأنت.

گیشتر ما وتی درملكی بلوچانی منتءَ شرتر ادا كن إیں كه آیاں په زبانءِ دود و ربیدگءِ دیمرویءَ جهد كتگ، روتاك و مهتاك، وهدتاك و كتاب، چاپ و شنگ كتگ. ماں إے پڑءَ مئی رودراتكی بلوچستانءِ برات و گهار گیشتر دادانی لایق أنت كه آیانی بے دروریں جهداں بلوچی زبانءَ دیمءَ برتگ. بلئے ادءَ یك هردیں گله إے ما را چه وتی هما بلوچاں هست إیں كه آیانی باور همش إنت كه بلوچانی پدمنتگیءِ سوب اسلام إنت و وتی إے باورءَ په ترندی و بے دلیل پیش كن أنت.

مڑاداریں وانوكاں! ماں دنیاءَ تهنا ما بلوچ پدمنتگ نه إیں. دگه سدانی راج هں هست إنت كه آیاں مسلمان نه أنت بلئے پدءَ هں پد منتگ أنت گڑا شما آیانی باروءَ چے گوش إت؟ مئی پدمنتگیءِ سوب بے تعلیمی و جهد و تلاش نكنگ إنت، وت ماں وتءَ جنگ و جیڑه، برات كشی، یكادگرءَ إیرجنگ و مانْ نیارگ، درآمدْدوستی و دوست ودژمنءِ پجاه نیارگ إنت. اگاں ماشما اسلامءَ یلو بكن إین و عیسائی ببئیں پدءَ هں غلامیءِ لوپ چه مئیگ و شمئی گٹءَ درنبیت.

شما بیاإت بچارإت اسلام مارا چه تاوانے داتگ په قولءِ شاعرے كه گوشتگی:

اسلام به ذات خود ندارد هیچ عیبی / آنچه عیب است در مسلمانی ماست

مابلوچاں مسلمان إیں و په شریءَ هں زان إیں كه اسلام، هم قومانءَ تایید كنت و هم زبانانءَ؛ بلئے همایانءَ گهتر قرار دنت كه پرهیزگارتر ببنت.

مئی امیت و واهگ إنت كه مئی پاكستانءِ عالم و زانتكاراں وتی ذمه داریءَ په شری بمارأنت و بلوچی زبانءَ یك وسیله إے په دینءِ هزمتءَ قرار بدینت.

 

سرچمگ: اسلامءِ توار


چمشانک

تعليق واحد لـ : “گپّے گوں بلوچاں

  1. من ءَ بلوچانی رمس ءِ بارءَ سرپدی بدئے تئی مھربانی واجہ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *