مروچی :یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳
اسرائیلِ آمارِ مرکزا هال کرت؛

اسرائیلِ تها مشهورتریں نام «محمد» ‌انت

اسرائیلِ تها مشهورتریں نام «محمد» ‌انت

زیگیں روچا (سه‌شنبه 7 دی 1395» اسرائیلِ آمارِ مرکزی دفترا هال کرت که مشهورتریں‌نام، فلسطینی چُک ؤ‌ زهگانی میانا، «محمدِ» نام اِنت.
په سنی‌آنلاینِ هالکاریا، نقل چه «الجزیره»ءِ عربی سایتا، شایع‌تریں نام فلسطینِ تها «محمد» اِنت.
آ زهگاں که سال 2015 ئا چه ماتا بوتگنت/ متولد بوتگنت، 2630 مردیں زهگِ نام «محمد» ‌انت.
اِے مرکز گوشیت: 2015 سالِ تها شه هر پنچ فلسطینی که اسرائیل تها زندگی کننت، یک نفر شه آیاں، وتی چُکِّ ناما «محمد» یا «احمد» اِشتگ؛ انچو که انون چه هر هپت عرب، یکے نام «محمد» ‌انت.
اے مرکزا دگه هالے هں شگ کرتگ که مشهورتریں نام هما مسلمانی سرا که اسرائیلا زند گوازیننت، «مریم» اِنت. سال 2015 ئا 480 جنیں‌چُکِّ سرا «مریم» نام اِیرکنگ بوتگ.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *