مروچی :شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید:

پاکستان ءِ کارمستراں بلوچستان ءِ مردمانی شکایت ءُ گِلگان ءَ گۆش بدار ایت

پاکستان ءِ کارمستراں بلوچستان ءِ مردمانی شکایت ءُ گِلگان ءَ گۆش بدار ایت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ نمازجمعه ءِ دیوان ءَ (1 دی‌ماه 1402) گۆں اشاره به رۆدراتکی بلوچستان ءِ زهرشانیاں درشان کرت: مئے کلۆه په پاکستان ءِ کارمستراں اێش انت که بلوچستان ءِ مردمانی گپ ءُ گلگان ءَ ءُ هاس جنێنانی گپان ءَ که همے زوت ءَ زهرشانی اش برجم داشتگ، گۆش بدار ایت. اگاں آ زهرشانی کنۆکانی گلگ ءُ لۆٹ اێش انت که کهول اش کشگ ءُ بێگواه بوتگ انت، پاکستان ءِ کارمستراں گۆں آوان نند انت ءُ گپان اش گۆش دار انت.

واجه ءَ وتی تران ءَ دیمتر ءَ گوشت: سرکار ءُ حکومتاں نبائد شه ترانکاری گۆں آ مردماں که ناوشنود انت، پهرێز کن انت، بلکێن گۆں آوان نند انت ءُ چارگے درگێج انت. اگاں یک مردمے ءِ حق پادمالی بوتگ آمید ءِ رد ءَ گۆں آیی ءَ کردار بیت ءُ جیڑھاں گیش ءُ گیوار به کنت. پهکێن سرکار ءُ حکومتاں بائد انت گۆں وتی استمان ءَ جوڑ دربیاینت ءُ نبائد مشکلاں انبار کنگ بےانت که باند ءَ ٹوهترێں مشکل جۆڑ بیت.

🔹ترۆندی شه هر نێمگے که بیت رد انت

🔹آمید امنیت ءِ مانزمان انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: من یک گشتے تهران ءَ ماں مراگشے راجکماش ءُ پارلمان ءِ سرمستر ءَ همے چیز ءَ گوشت آں که شه زۆراکی ءَ زۆراکی ودی بیت ءُ ناوشنودی ءُ مشکل جۆڑ کنت. پمێشا منی سۆگه به پهکێن سرکاراں ءُ مئے جندے سرکار ءُ استمان ءَ همێش انت که شه ترندی ءُ زۆراکی ءَ پهرێز کن انت ءُ آمید ءَ اێر دار انت ءُ گۆں ترانکاری ءَ مشکلان ءَ حل کن انت.

واجه ءَ تچکاتچک گوشت: من مدام ادا سۆگه کرتگ که مردمانی گپان ءَ گۆش دار ات که بارێن مردمانی درد ءُ مشکل چے انت؛ اگاں آوانی گپان ناحق انت، آوان ءَ سرپد کن ات ءُ اگاں لۆٹ اش حق انت گڑا آوان ءَ منّ ات.

مولانا عبدالحمید ٹکاٹک گوشت: زۆراکی په چاگرد ءَ مشکل جۆڑ کنت. ما زۆراکی ءَ شه هرنێمگے که بیت اێر جن اێں ءُ په ترانکاری ءَ سۆگه کن اێں. البت بائد انت ترانکاریان ءَ بروردے هم بیت ءُ رندگیری بےانت.

واجه شیخ الاسلام ءَ همےرنگ گێش کرت: ما په امنیتے ساتگ ءَ هم سک سۆگهَ کن اێں، پچےکه امنیت پهکانی سۆب ءَ انت. بائد امنیت ساتگ بیت. استان ءُ ملک بائد امن بیت ءُ آزاتێں گندءُنند هم بیت. آمید ءُ انصاف امنیت ءِ مانزمان انت. اگاں آمید ءُ برابری په شری اێر دارگ بیت، گڑا پهکێن مردمانی زندگی امن ءُ امان بیت.

واجه ءَ دێمتر ءَ گوشت: نون استان ءِ تها مشکل ءُ پێشامد ءِ کپتگ. من دوارگ سۆگهَ کن آں که امنیت ءَ کمار کن ات ءُ گۆں پهکێن پاٹیاں گندءُنند کن ات. کارمستراں هم جهد کن انت که مخالفانی گپان ءَ گۆش دار انت. نوکێن زهرشانیانی باروا هم همے بن‌گپے سر ءَ تأکید بوتگ که مردمانی هبراں اشکنگ بےانت ءُ لۆٹان اش رندگیری بےانت. مرۆچی مردماں ابید شه دگه مشکلاں گۆں رۆزیگی مشکلاں آماچ انت ءُ اے چیز ءَ آوان ءَ ملش کرتگ. اے چیز بائد رندگیری بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *