مروچی :یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ د یوان ءَ:

مهتر حسین ءَ مردمانَ بهادری ءُ مزاررنگی ءُ آزاتی ءِ درس ءَ دات

مهتر حسین ءَ مردمانَ بهادری ءُ مزاررنگی ءُ آزاتی ءِ درس ءَ دات

شیخ‌الاسلام، مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ آدێنگ ءِ نماز ءِ دیوان ءَ (6 مرداد 1402/ 28 جولای 2023)  گۆں اشاره به عاشورا ءِ پێشامد ءَ آیی باروا لهتے ٹکانَ یات کرت.

🔹یزید شرگداری ءِ منّۆک نه ات، چشێن کساں حکومت ءِ لائک نه انت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گوشت: وهدے بیعت گۆں یزید ءَ بنگێج بوت لهتے شه صحابه ئاں چۆ مهتر حسین ءُ عبدالله مهتر زبیر ءِ  زهگ ءَ گۆں آیی بیعت نه کرت. یزید ءِ مردماں جهد کرت تاں شه آوان دێمداری کن انت. عراق ءِ مردماں که وارے پدا ات انت مهتر حسین ءَ را عراق ءَ لۆٹائێنت اش. آوان گوشت که ته حکومت ءِ لائک ئے نه یزید. مهتر حسین هم هما نێمگ ءَ رهدگ بوت. البت صحابه ئان آیرا شه اے کار ءَ مکن کرت که مهتر حسین ءَ نه منّ ات.

مولانا عبدالحمید درشان کرت: اے جاور ءَ که حاکم شرگداری ءَ مه منّ ایت، مهتر حسین ءِ زرد ءُ دل ءَ را په درد کرت ات. پچےکه چشێن حاکمَ نه توانت آمید  ءَ  اێر دار ایت. پمێشا گۆں وتی لۆگمان ءُ لهتے نپر ءَ عراق ءِ نێمگ ءَ تچان بوت. بلێن وهدےکه عراق ءَ سر بوت  زانت ئِے که آیرا رێپێنتگ اش.

🔹مهتر حسین ءَ مردمان یات دات که هچبر سرجهلی ءَ مه منّ انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گێش کرت: ماں کربلا ءِ گیابان ءَ تهلێن پێشامدے کپت  که لهتے شه آیی ٹکاں بیان بےانت. ماں آ پێشامد ءَ مهتر حسین نه لۆٹ ات که اسیر بیت، آیی گوشت مۆکل دےات پد ءَ مدینه ءَ برگرد آں، آیی لۆٹ ات که گۆں یزید ءَ ترانکاری کنت بلێن لهتێنے آیرا مۆکل نه دات. مهتر حسین  ءَ اے درونت ءَ دات که هچبر سرجهلی ءَ مه منّ ات.

🔹په حکومت ءِ ساتگ ءَ نه بائد مردم کشگ بےانت

په حکومت ءِ ساتگ ءَ نه بائد مردم کشگ بےانت مگه اے چنکه رۆچے حکومت چنکه ارزشت دار ایت. من دنیا ءِ  پهکێن حکومتانَ گوش آں که په حکومت ءِ پارءَ مردمان مه کش ات.

اگه یزید هوشی ئے بوتێن گڑا مهتر حسین ءِ دستانی چُکّ ات ءُ آیرا گوشت ئِے من ءَ شۆر بدے. اگه آیی اێرنگ کرتێن مردماں ءُ الله شه آیی وشنود بوت انت.

🔹حاکم نبائد مردمانی دێم ءَ وت‌منّی کنت

🔹گۆں رۆزیگی مشکلانی هستی ءَ مردمانی سر ءَ سکی مه کن ات

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبراں گوشت: ایران ءِ استمان یکے شه دنیا ءِ گهترێن استمانان انت. اے استمان ءَ چلءُچار سالے دراجی ءَ گۆں شما همکاری کرتگ. گێش شه 98 درصد شه استمان ءَ جمهوری اسلامی ءَ ‌را منّ ات ءُ ماں پهکێن گچێنکاریاں بهر اش زۆرتگ.

ماں ایران ءُ عراق ءِ هشت سالی ئێں جنگ ءَ همے استمان ءَ جنگ کرت. برےبرے که یات ءَ کپ آں منی دلَ سُچ ایت که همے شێرزالاں وتی زهگانَ په ملک ءِ پهازگ ءَ په جنگ ءَ دێم دات ءُ آوانَ دلبڈی اش دات. اے استمان مئے سر ءَ حق دار انت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ تچکاتچک گوشت: حکومت هرچی دار ایت شه همے استمان ءَ دار ایت. حکومتداری، سرکار ءُ کارمسترانی گچێن کنگ گۆں مردمان انت، پمێشا مردمانی حق انت که هبر اش اُشکنگ بیت.

واجه ءَ سک سۆگه کرت: ‌اے مردمانی گپان بُشکن ات ءُ مردمانی دێم ءَ وتی سر ءَ جهل کن انت. الله پاک واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ که گهتریں انسان انت، گوش ایت: «واخفض جناحک لمن اتبعک من للمؤمنین». حاکم نه بائد مردمانی دێم ءَ وت‌‌منی کنت. حاکم بائد مردمانی کنکّ ءَ یک چێرگێجے سر ءَ نند ایت ءُ مردمانی گپانَ گۆش دار ایت تاں مردمانی حرمت ءُ عزت ساتگ بیت.

اے که لهتێنے پهکێن چیزانَ دشمن ءَ لچێن انت راست نه انت. الله  ءُ الله ءِ بندگَ زان انت که پهکێن چیزاں دشمن ءِ کار نه انت، راست انت که دشمن مدام جهد کنت بلێن اے مشکلاں دشمن ءِ کار نه انت، ملک ءِ اقتصاد تباه بوتگ ءُ کسے نه انت که ماں اے جاور ءَ گۆں سکیاں آماچ مه بیت. رۆزیگی مشکلاں اگاں یک ءُ دو ماه بےانت انگت سگت بےانت بلێن نه که  مدامی بےانت ءُ هچ تۆجیلی درگێجگ مه بیت.

منی سۆگه په کارمستراں اێش انت که گۆں اے بازێن رۆزیگی مشکلاں دگه بن‌گپانی باروا گۆں مردماں ترندی مه کن انت. اگاں مردم لۆٹ انت که یک کارمسترے گستا بیت حق گۆں مردمان انت. سێل کن انت مردم چے لۆٹ انت، مردم وشنود بےانت الله وشنود بیت. اگه مردمانَ ویل کن ات گڑا گۆں مشکلاں آماچ بےات.

🔹 غلو ءُ ترندی ماں پهکێن دین ءُ مذهباں مکن بوتگ

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانی اۆلی سر ءَ غلو ءُ ترندی ماں دین ءَ را بد زانت ءُ گوشت ئِے: ماں راجدپتر ءِ دراجی ءَ هر دینے که دێرێن زمانگے منتگ گڑا آ دین ءِ منّۆکاں وتی گوستگێن واجه‌کارانی باروا غلو کرتگ. الله پاک ءَ ماں قرآن ءَ که آخری کتاب انت مدام اهل کتابان گوشتگ که وتی دین ءِ تها غلو ءُ ترندی مه کن ات. چوناهی ءَ الله پاک ءَ ما را ڈاه داتگ که سێل کن ات شما هم گۆں غلو ءُ ترندی ءَ آماچ مه به ات.

مولانا عبدالحمید گوشت: هرکجام شه یهودی ءُ عیساییاں گلباگ ءَ را وتی زانتگ ءُ دگران شه آیی ونڈے نه داتگ اش. الله پاک ءَ آوان ڈاه دات که بےپۆکێن واهشت مه کن ات ءُ وت ءَ پکائێن گلباگی مه زان ات، پچےکه په گلباگ ءِ کٹگ ءَ الله ءِ رحمت ءُ فضل هژدری انت. مرۆچی لهتے گوش انت که اگاں کسے مشهد ءَ یا قم ءَ مر ایت سیده گلباگ ءَ رئۆت، لهتے اێشرا مکه ءُ مدینه ءِ باروا گوش انت، بلێن نه مکه ءُ مدینه رکێن ایت ءُ نه مشهد ءُ قم، بلکه نێکێن کردار هژدری انت. واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ ڈاه داتگ که په سار به ات که لهتے دین ءِ تها خرافات ءُ بدعت کار انت، شما گۆں آوان آماچ مه به ات.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *