مروچی :چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳

نۆکێن پێشامدے ءُ پرّامێن بدگوشیاں

نۆکێن پێشامدے ءُ پرّامێن بدگوشیاں

🔸سیستانءُبلوچستان که تاں هشت مهر 1401 ءِ پێشامد ءَ امن ءُ کم پێشامدێن ماهاں ءُ سالانی گوازێنت ات، پد شه «زاهدان ءِ هۆنێن جمعه» ءِ دل‌برێجۆکێن پێشامد ءُ ناشمۆشکارێں جنایت ءَ تا حدے تاهیر ءُ امنیت ئِے کم بوت. تورے دهاں بےگناهێن جنێن ءُ مردێن ءُ زهگ ءُ ورنائانی شهید ءُ ٹپی کنگ پیلوئێن نیمونے ات تاں زاهدان ءُ استان ءَ گندگێن جنگانی نێمگ ءَ تێلانک دیگ بیت، بلێن گۆں پاگواجه ءُ کماش ءُ هاس واجه شیخ‌الاسلام ءِ دورچاری ءُ پکر ءَ آ فتنه ءِ آچش خامۆش بوت. نادانێن سنگت ءُ دانائێن دشمنان کم نه انت که شه جهدے که په استان ءِ امنیت ءَ بیت دل‌چل ءُ خشمی انت. آ بس لۆٹ انت که ماں استان ءَ جنگ ءُ کۆش ءِ هال بیت تاں شه اے راه ءَ زرے کٹ انت ءُ شه اے گرۆنگ ءَ په وت کلاهے گوَپ انت.   

🔸پد شه هۆنێن جمعه ءَ ءُ پێشامدے که چهبار ءَ کپت ات، اێشی بدل ءَ که بن‌گپ ءِ گواچن پدّر بیت ءُ لس مردمان آیی باروا سرپد کنگ بےانت، ارمان که هماوانَ میاریگ اش کرت که تهنا آمید ءِ اێر دارگ ءُ گواچن ءِ پدّر کنگ ءِ لۆٹۆک ات انت. حکومت ءِ سستی ءُ آوانی کلپی اے بن‌گپانی باروا سبب بوت تاں مردم پکر کن انت که آمید اێر دارگی نه انت ءُ حق به حق واهند ءَ نه رس ایت. بلکێن کارمستراں کُٹ‌تری ءِ دار انت پمێشا ابید شه درۆگ ءُ بنڈ ءِ شکسایگ ءَ شه وتی رسانکدرانی نێمگ ءَ ءُ بیهار کنگ ءُ حق لۆٹانی میاریگ کنگ ءَ دگه راهے نه گند انت؟!

🔸اے رۆچاں ءُ هاس پد شه بێڑے که خواش ءِ پلیس ءِ سر ءَ بوت، داب بوتگ که ماں هر پێشامد ءِ که سلاهبندێن واکاں کشگ بےانت اێشی بدل ءَ که آ پێشامد ءِ بنی سبباں جدءُهل بےانت، مردمانَ میاریگ زان انت ءُ واجه شیخ‌الاسلام ءِ حقێن لۆٹان اے پێشامد ءُ ناامنیانی سبب زان انت. ماں حالےکه هم مردماں اۆپار کرتگ ءُ هم مولانا عبدالحمید ءَ مدام په پلگار شه جنگ ءُ مێڑ ءَ سۆگه کرتگ.

ماں اے جاور ءَ که مردمانی ناوشنودی ءُ نااُمێتی گێش بوتگ انت ءُ نقصان ءُ ردیانی جبران ءِ وهد انت، هچبر زبر نه انت که رۆتاک ءُ رسانکدراں بن‌گپ ءَ چپی کن انت ءُ اێشی بدل ءَ که ناامنی ءُ کۆشانی بنی سببان پٹءُپۆل کن انت، مظلومانی گٹ ءَ لچتگ انت ءُ گۆں بنڈ ءُ درۆگێن نبشتانکانی شکسایگ ءَ فتنه ءِ آچش ءَ دار چێر دےانت، چیزے که ماں «جَوَان» ءُ «وطن امروز» ءِ رۆتاکاں گندگ بوت. استان ءِ پێشامدانی اێرنگێن شنگ کنگ په صلح ءُ تاهیر ءَ هچ دردے نه وارت. اگاں امنیت کارمسترانی په‌راستی ئێں گڑتی انت گڑا زان انت که اے کار بےاۆستی ءِ دیوال ءَ استمان ءُ سرکار ءِ میانجین ءَ برز کنت. مظلومانی زۆرێن بےتوار کنگ که شه وتی هۆن ءَ درگوز کن انت، هچبر امنیت نیار ایت.  

🔸مچ په‌جوانیَ زان انت که اگاں واجه شیخ‌الاسلام ءِ هبر ءُ حقێن لۆٹاں مه بوتێن انت، مردمانی خشم ءَ شه لهتے سلاهبندێن واکاں ءُ کارمسترانی رڈێن کرداراں چاگرد ءَ را بُن دات ات ءُ بازێنے آ آچش ءِ تها سُهت ات انت.

🔸ایران ءِ هۆشی ئێں مردماں وتی خیرلۆٹانی قدر ءَ زان انت ءُ شه رنگ رنگێن راهاں وتی پله‌مرزی ءَ شه بلۆچستان ءِ رنج دیستگێن مردم ءُ واجه شیخ‌الاسلام ءَ جار اش جتگ. میاریگێن کارمستر ءُ ادارهاں اێشی بدل ءَ که وتی بدێن کردارانَ دگرانی گٹ ءَ دۆر دےانت، وتی کردارانی ذمه ءَ وت منّ انت. حکومت په ملکی سۆبانی پار ءَ هم که بوتگ شه اے وت‌منی ءَ جهل بئێت ءُ مردمانی کشۆکانَ پجار ءُ سزا دنت. گواچنی امنیت وهدے جۆڑ بیت که مشکلاں شه بنی راهاں حل بےانت نه گۆں بیهار ءُ بےوسێن مردمانی توار ءِ بند کنگ ءَ. نونێن جاور هچ کس ءِ سۆب ءَ نه انت، مگه آوان که وارے پد ءَ انت تاں گۆں ڈیه ءِ ناامن کنگ ءَ وتی کێنگی ئێں دلانَ وش کن انت./ سنی‌آنلاین


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *