مروچی :یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳

مولانا صلاح‌الدین علی‌زهی (بلوچ) شهید کنگ بوت

مولانا صلاح‌الدین علی‌زهی (بلوچ) شهید کنگ بوت

واجه مولانا صلاح‌الدین علی‌زهی نیمروزِ اوگانستانِ‌ جمعه‌یِ پیشنماز، مرچی سَےشنبه (25 آبان/ 15 نوامبر2016) ظهرا چه پد وتی گِسا شهید کنگ بوت.

په سنی‌آنلاینِ هالکاریا نقل چه اوگانستانِ مُلکی رسانکاں مرچی سلاه‌بندیں مردے په مهمانیا واجهِ لوگا یهتگ ؤ رند چه اِشی که گوں واجها تهنا بوتگ، وتی کلتی درکرتگ ؤ واجهی چه سرِ نیمگا نشان گپتگ ؤ ‌شهید کرتگ.

انگت اِے مرد جاه نیئیت که باریں کے بوتگ، هچ پاٹ ؤ گروپیا اِے ردیں کار وتیگی نکرتگ.

قاری یوسف احمدی، اوگانستانِ طالبانی گپالا مَں پیگامے تها مولانا صلاح‌الدینِ شهید کنگ اِیرجتگ.

مولانا صلاح الدینِ علی‌زهی نیمروزِ زرنجِ شهرِ مسجد مدنیِ جمعه‌یِ پیشنماز، بانُکانی دینی مدرسه فاطمةالزهراءِ مدیر ؤ مدرسه احیاءالعلومِ حدیثِ استاد بوتگ.

 اِے واجها په بلوچ راجِ تپاکی ؤ حقِّ پچ‌گرگا مَں اوگانستانا بازیں جهدے کرتگ. گوستگیں سالا واجها مَں یک دیوانے بازیں بلوچی چه اوگانستانِ مختلفیں شهرا لوٹائنتگ ؤ مچ کرتگ.

مولانا صلاح‌الدینا وتی دینی درس زاهدانِ دارالعلوما وانتگ ؤ گُڈی سال (دوره حدیثا) په داراالعلوم کراچیا شتگ ؤ همودا وانگی دربرتگ.

دو هپتگا پیش واجه مولانا صلاح‌الدین زاهدان یهتگ ؤ گوں وتی استاداں چه نزّیکا گندک کرتگ.

سنی‌آنلاینِ وب‌تاک باسک اِے واجهِ شهید کنگا په ترندی اِیرجننت ؤ اِے واجهِ شهادتا په تمامیں بلوچ راج خاصکار اوگانستانِ بلوچان ؤ زرنجِ مردم، ؤ واجهِ نزّیکیں مردماں تسلیت گوشنت ؤ‌ چه پاکیں الله ها په واجها رحمت ؤ بکشش ؤ په پشپداں صبر ؤ اوپارا لوٹوک اَنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *