مروچی :یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲

سنی‌آنلاینے «زبان روسی» بنگیج بوت

سنی‌آنلاینے «زبان روسی» بنگیج بوت

شه سنی‌آنلاین هال‌رسانی‌ئے بنجاه‌ئے روسی زبانا زی دیگرا (چارشمی 8 مرداد 1399) په‌رهبندے دیم‌درایی بوت.
په سنی‌آنلاینِ هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، زبان روسی‌ئے بنگیج بیگے دیوان، گوں حضرت شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید حضور و لهتین شه دارالعلوم زاهدان ذمه‌واران مان سنی‌‌آنلاینِ کارگسا برجم‌دارگ بوت.
«سنی‌آنلاینِ» هال‌رسانی‌ئے بنجاها ته انون به پنج زبانا «فارسی»، «عربی»، «انگریزی»، «اردو» ؤ «بلوچیا» کار کرته ؤ گوں نوکین روسی زبانے بنگیج بیگا اے اهل‌سنتے هال‌رسانی‌ئے سرهال به شش زبانا شینگَ بینت.


شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید: سنی‌آنلاینِ کار کنَگ گوں روسی زبانا یکے شه منی دئرین واهشتان بوته
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید مان سنی‌آنلاین روسی زبانے بنگیج بیگے دیوانا، ابید شه گل ؤ وشّال بیگ شه اے زبانے بنگیجا درشانِ کرت: روسی زبانے بنگیج بیگ مان سنی‌آنلاینا یکے شه منی دئرین واهشتان بوته. واجها دیمترا گوشت: اسلام پراهمنجین دینے که آیرا بازین ظرفیتے هست، مهتر محمد صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم رسالت هم جهانی‌ئے بوته ؤ آ مهتر په گرد دنیاوے مردمان دیم دیگ بوته، پمیشا ما هم بائد جهانی پگر کنن ؤ په مچ انسانانِ اصلاح و هدایتا رهبند ؤ جهد داشته بَیَن.
دارالعلوم زاهدانِ سرمسترا گوں اشاره به وتی جمهوری تاتارستانے دیمترے ساتا به آ مردمانِ «دینے تُنّگیا» مان آ ڈیه اشاره‌ئے کرت ؤ گوشته: ما بائد اسلامے کُله‌ئا گوں تهرتهرین زبانان به دنیاوے اُلُسان رسینن ؤ صحیح ؤ درستین سرهالانَ مان دنیائا شینگ کنن.
مولانا عبدالحمید دیمترا هبرا ره به رسانْکی کارانِ ارزشتے نیمگا کشّت ؤ گوشته: رسانْکی ؤ هال‌تاکی کار یکے شه گهترین ؤ جْوان‌ترین کاراننت که یک ڈول جهادے مارتگ بینت.
واجها درّائنت: فرهنگی ؤ رسانْکی کاران ارزشت شه عمرانی ؤ بانبندی کاران گیشترنت، پمیشا اے نیمگا گیشترین رهبند ؤ دلگوش بیت.
په سنی آنلاینِ روسی زبانے گندگا اے لینکا پاچ کنت www.sunnionline.com/ru


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *