مروچی :جمعه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲

پلاسکوِ ٹوهیں بنگله رند چه سُچَگا، هُرُتک

پلاسکوِ ٹوهیں بنگله رند چه سُچَگا، هُرُتک

پنجشمبهِ 30 دی 1395 ئا تهرانِ شهرا پلاسکوِ بلاهیں باپاری/تجاری جاه، رند چه سُچَگا هُرتک. اِے هپده طبقیں برج که عمری پنجاه سالا چه گیش بوتگ، ‌چه تهرانِ مزن‌نام تریں تجاری جاهاں بوتگ. پوشاک ؤ پُچِّ اصلی لین ؤ دینِ جاه بوتگ.
سنی‌آنلاین-بلوچی/ په ملکِ رسانکانی هالا، پنجشمبه‌ِ سباها پلاسکوِ هپت ؤ هشتمی طبقه‌یا آس کپت. گوں آس ؤ دوتِ چست بیگا مدتی واک (نیروهای امداد و نجات) ؤ آس‌کُشاں (آتش‌نشانی) وتا په مدتا رسینت، بلے آسِ زور گیش اَت ؤ دیم گرگ نبوت، پنجمشبهِ ساهت یازدها، اے بلاهیں بنگله رند چه سُچگا چه یازدهمی طبقه‌یا هُرُجگا لگّت. چو که گوشگ بوتگ، 30 آس‌کُشی واک (آتش‌نشانی نیرو)هں همے بنگله‌یِ تها گیر کپتگنت.
گوں اِے پیشامدا ملکِ ٹوهیں رهشون ؤ همےپیم راجکماشا پیگامانِ تها، وتی اپشوز چه اِے پیشامدا درشاں کرت ؤ چه کارمستر ؤ مدتی واکاں لوٹت که په آسِ دیمگیری ؤ آس‌کشانی نجاتا جهد کننت.
اِنشپیگیں هالاں یهتگ که په گپرکپتگیں آسکُشانی نجاتا امیتے نیستنت. همے پیم آس انگتا په بیه کشگ نبوتگ ؤ دوت چِست اِنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *