مروچی :جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳

درآمد سوار ءُ بلوچ پیادگ

درآمد سوار ءُ بلوچ پیادگ

ماهے گێشتر انت که نۆکێن مشکلے بلوچانی مشکلانی سر ءَ گێش بوتگ. محرم ءِ ماه که بیت بازێں کچے شه درے مردماں شه بلوچستان ءَ گوز انت ءُ عراق ءَ رو انت. البت که درے مردمانی آیگ په دگه ملکاں شر انت، پچےکه آ مُلگۆل انت ءُ پهکێن ملکاں جهدَ کن انت تاں ملگۆلاں آوانی ملک ءَ بیا انت. ملگۆلانی آیگ په ملکاں بازێں سۆبے دار ایت، بلێن بلوچانی شمس ءَ اێرنگ نه انت. پچےکه اے درے مردماں ملگۆل نه انت ءُ بلوچستان ءَ شه آوانی آیگ ءَ هچ سۆبے نه رس ایت، آ وت گشنگ ءُ درپه‌در انت. حکومت هم پرێشی که آ مۆٹوهێں گنگ سر ءُ گشنگانَ اے نێمگ ءَ بیار ایت ملک ءِ مڈیان که آیی استمان ءِ حق انت ءُ استمان ءَ سک پکار انت، په آ درے مردماں  هرچ کنت. اے رۆچاں اگه بلوچے لۆٹ ایت شه چهبار ءَ دگه شهراں برۆت، مگه پیادگ برۆت، پچےکه تیوگێن بساں/اتوبوساں گۆں درے مردمان گلائێش انت ءُ په بلوچ ءَ جائے نێست. بلوچاں ماں اێرکپاں په بساں ودار انت، بلێن بسے نێست. بسانی واهنداں شه سرکار ءِ نێمگ ءَ لاچار بوتگ انت تاں درآمدانَ بر انت، اگه بلوچستان ءِ شهرانی نێمگ ءَ برو انت، آوانَ تێل نه دےانت.

اے سال ءَ گێش شه 74 هزار نپر بلوچستان ءَ پترتگ انت که په آوانی برگ ءَ ابید شه بساں پۆجے بالی‌گراباں هم کارمرز بوتگ انت.

ملک ءُ استمان ءِ دلسۆچاں چۆ واجه شیخ‌الاسلام ءُ کاک حسن امینی ءُ دگه واجه‌کاراں اے باروا توار چست کرتگ که اے وڑێں بیت‌المال ءُ استمان ءِ زرانی هرچ کنگ په درآمداں روا نه انت، پچے که استمان وت سک وازمندگ انت ءُ چراگے که په گس ءَ زلورت انت په مسیت ءَ حرام انت.

زاناں آمید همێش انت که ملک ءِ زهرمرادێں واهنداں په بسے وازمندگ انت ءُ درآمداں بالی‌گراب سوار انت؟! زاناں آمید همێش انت که هر رۆچ ورنائانی ساه ماں دگاں گرگَ بیت ءُ سرکار په درآمداں سه هزار ملیارد هرچ کنت؟!


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *