مروچی :پنجشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید:

پارلمان «استمان ءِ گس» انت، نه حکومت ءُ سرکارے   

پارلمان «استمان ءِ گس» انت، نه حکومت ءُ سرکارے   

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (5 خرداد 1402/ 26 مے 2023) گۆں اشاره به پارلمان ءُ جهگیرانی هستی ءِ سبباں «وت سری» ءُ «آزاتی»، «تهے ءُ ڈنے سیاستانی چارگ»، «بنیادی کانود ءِ ایر دارگے چارگ» ءُ «دێمپانی شه مردمانی حقان» ءَ شه پارلمان ءُ جهگیرانی مهمترێن اگدهاں مرت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا عبدالحمید درشان کرت: اے رۆچاں ملک ءِ تها شه پارلمان ءُ جهگیراں گپ انت. ما مردمانی گلگ ءُ امێت داریان شه جهگیر ءُ پارلمان ءَ بیان کن اێں. ماں الس‌واجهی ئێں حکومتاں پارلمان مردمانی جهگیرانی جاگه انت. مئے ملکے تها «مجلس شورای اسلامی» ءُ «استمان ءِ گس» گوشگ بیت. پارلمان حکومت ءُ سرکار ءِ بنجاه ءُ گس نه انت، بلکه استمان ءِ گس انت.

واجه ءَ گێش کرت:‌ جهگیراں بائد شه مردمانی حقاں دێمپانی کن انت، سرکارے کردارانَ چار انت ءُ دلگۆش کن انت که بنیادی کانود ءُ برابری ءُ آمید په جوانی ایر دارگ بےانت یا نه. جهگیر بائد واننده ءُ مزن‌سسائے بیت.

🔹مردماں گۆں سکیاں آماچ انت؛ پچے شه پارلمان ءِ نێمگ ءَ توارے چست نه بیت؟!

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گْوشت: اے ٹوهێن ملکارے ردی ءِ که گوش اێں توان اێں گۆں یک پاٹی ءُ پگرے ءِ مردماں ملک ءُ پارلمان ءَ‌ راه بر اێں. پارلمان وڑوڑێن سسا ءُ پاٹیانی جاگه انت ءُ بائد پهکێن پاٹی ءُ سسائاں اۆد ءَ جهگیر داشته بےانت. جهگیرے که وت‌سر مه بیت هچ دردے نه وارت. مرۆچی ملک گۆں بازێن سکیاں آماچ انت، پچے شه جهگیراں توارے چست نه بیت؟! بےکساس مردم پاهو دیگ بےانت، نابرابری ءُ ظلم هست بلێن شه جهگیراں توارے چست نه بیت.

واجه ءَ ٹکاٹک گْوشت: مرۆچی مردم تاهیر ءُ وشی نه دار انت، رۆزیگی مشکلان مردمان ملش کرتگ. وانێنۆک، کارنشت، کارمند، پوریاگر ءُ وڑوڑێن پاٹیان هر رۆچ کوکار کن انت بلێن شه پارلمان ءِ نێمگ ءَ توارے چست نه بیت. جهگیراں بائد بندیجاهان چار انت که اۆد ءَ چے بیگ انت. بنیادی کانود ءَ لٹءُشاپ ءُ زۆرێں استه ءَ را مکن کرتگ. جهگیراں بائد چار انت که بنیادی کانود ماں بندیجاهاں ایر دارگ بیت یا نه. جنێناں که بندیگ انت همے استمانے گهار ءُ ماس انت ءُ مئے پهکانی آبرو انت، آیا آوانی حرمت اۆد ءَ ساتگ بیت؟ پاگواجه ئاں که بندیگ انت، ورنا ءُ وانندگاں که بندیگ انت، بائد جهگیراں چار انت که حرمت اش ساتگ بیت یا نه؟ اگاں بنیادی کانود گۆں هما کمیاں هم اێر دارگ بوتێن مرۆچی ملک گۆں اے مشکلاں آماچ نه ات.

🔹اگاں بیان ءِ آزاتی بوتێں هالتاک نبیساں بندیگ نه ات انت

مولانا عبدالحمید گێش کرت: شما دنیا ءِ دگه جاهانی رنگ ءَ کرد کن ات که چۆن وزیر ءُ جهگیران گچێنَ کن انت. وهدے مردمانَ شه دهاں گێچن ءَ گوازێن ات آسرات ئِے همێش بیت. پارلمان هست بلێن استمان گۆں مشکلان آماچ انت. شما حکومت ءُ سرکار ءِ جهگیر نه ات، شما مردمانی جهگیر ات. چنکه شه مردمانی حقاں دێمپان کرتگ ات؟ چنکه شه آمید ءُ ند ءُ بیانے آزاتی ءَ دێمپانی کرتگ ات؟ اگاں بیان ءِ آزاتی بوتێن پچے هالتاک نبیساں بندیگ بوتێن انت؟!

واجه ءَ گْوشت: من هبرے اشکت که من ءَ تکان ئِے دات؛ کانون وکلا ءِ سرمستر ءَ گوشتگ که هپتاد وکیل آمیدگس ءَ لۆٹائێنگ بوتگ انت. کجا ماں اے دنیا ءَ هپتاد وکیل ءَ لۆٹ انت؟ وکیل ءِ اگده همێش انت که شه مردمانی حقاں دێمپانی کنت، وهدے شما اشان لۆٹ ات ءُ لهتے را بندیگ کن ات کے هێمات کنت که وکیلی کنت؟ اے کار رد انت بائد وکیلاں آزات بےانت.

🔹بےحجابی گۆں هچ کانود ءُ مصوبه ءِ جۆڑ نه بیت؛ بائد جنێنانی حرمت ساتگ بیت

مولانا عبدالحمید دێمتر ءَ گْوشت: مرۆچی بےحجابی په کارمستر ءُ پاگواجهاں ٹوهێن گڑتی ءِ بوتگ. ایران ءِ بانکاں حجاب داشتگ، ما چۆن کرتگ که نون وتی سر ءَ لوچ اش کرتگ؟! شمے کردار سبب بوتگ انت که آ وتی سر ءَ لوچ کن انت. منی گپ ءَ گۆش دار ات که اے بن‌گپ گۆں هچ کانود ءُ مصوبه ءِ جۆڑ نه بیت، بلکه بدتر بیت، شما جنێنان ناوشنود کرتگ، گۆں جنێنان زۆراکی مه کن ات، آوانی حرمت ءَ سات ات گڑا گند ات که چۆں شمے سۆگه ءُ هبرانَ زور انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *