مروچی :پنجشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید:

ایران ءِ استمان آزاتێن گچێنکاری لۆٹ ایت

ایران ءِ استمان آزاتێن گچێنکاری لۆٹ ایت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (22 اردیبهشت 1402/ 12 می 2023) شه ایران ءِ گچێنکاریاں انتقاد کرت ءُ ٹکاٹک گوشت ئِے که آ سیاست ءُ کانوداں که اے 44 سال ءِ دراجی  ءَ بےپکار بوتگ انت بائد بند بےانت.

🔹جهگیر ءُ کارمسترانی ناتوانی شه ملک ءِ مشکلانی جۆڑ کنگ ءَ سبب بوتگ که مردم ناامێت بےانت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: ملک ءِ نونێن جاور ءَ پهکان سرپد انت. تیوگێن مردماں گۆں سکیاں گرءُچێل انت. اقتصادی ءُ رۆزیگی مشکلاں مردمان لُکُٹ کرتگ. پێسر ءَ  جهگیر ءُ سرکار ءُ کارمستراں مردمان امێتوارَ کرت که  مشکلاں حل بےانت، بلێن نون معلوم بوت که مشکلانی جۆڑ کنگ شه جهگیر ءُ کارمسترانی وس ءَ نه بیت، همے چیز سبب بوتگ که مردم ناامێت بےانت.

🔹گچێنکاریاں انچش انت که وسی ءُ لائکێن مردماں کار گرگ نه بےانت

واجه ءَ گێش کرت: اے سستی شه کجا انت ءُ پچے ملک گۆں اے سستی ءَ آماچ انت؟ وهدے که آیی رۆتگ ءَ شوهاز کن اێں سرپد به اێں که مشکل شه گچێنکاریان انت. گچێنکاریاں انچش انت که وسی ءُ لائکێن مردماں کار گرگ نه بےانت. شورای نگهبان ءُ دگه ادارئاں که پارلمان ءِ جهگیر ءُ کارمستران گچێن کن انت انچش سک گر انت که وسی ءُ لائکێن مردم مه توان انت ماں گچێنکاریاں بهر زور انت.

مولانا عبدالحمید تچکاتچک گوشت: گچێن کنگ ءِ وهد ءَ چار انت که کے نماز وان ایت ءُ ماں نماز جمعه ءِ دیوان ءَ بهر زور ایت. هرکس نماز وان ایت په وت وان ایت، ملک ءَ را وسی ءُ لائکێن مردم په کار انت. وهدےکه شما سستێن جهگیرے را په پارلمان ءَ گچێن کن انت آ نه توانت که ماں سکێن جاوراں ملک ءَ په جوانی راه بارت. وهدےکه په ملک ءَ سستێن راجکماشے گچێن کن ات گڑا شما اے مردمانی حقے تها بےانصافی کرتگ، پچےکه آ نه توانت په مشکلاں تۆجێل درگێج ایت. رۆزیگی مشکلان تۆجیل دار انت ءُ آ اێش انت که سیاستان ٹگل دےات.

🔹اے رنگێن گچێنکاریاں ملک ءَ‌ را سست کرتگ؛ اے مردمانی دیدانک انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ خطیب ءَ گوشت: ایران ءِ استمان سرپد بوتگ که اے رنگێن گچێنکاریاں سبب بوتگ که ملک سست بیت ءُ سستێن کارمستراں کارمرز بےانت که نه توان انت ملک ءَ راه بر انت. اے گپ مردمانی دیدانک انت. نون گندگ بیت که لهتێن پاٹیان په پارلمان ءِ گچێنکاریاں جهد کن انت. مردم چشێن گچێنکاری ءَ نه لۆٹ انت، مردم آزاتێن گچێنکاری لۆٹ انت. مردم لۆٹ انت انچێن کسانَ گچێن کن انت که توان انت ملک ءَ شه اے بدێن جاور ءَ رکّێن انت.

🔹ایران ءِ مردماں سرجهلی ءُ پرۆش ءَ مارشت کن انت

🔹 بےپکارێن سیاست ءُ کانودان ویل کن انت

مولانا عبدالحمید گێش کرت: ایران ءِ مردماں سرجهلی ءُ پرۆش ءَ مارشت کن انت. اے مردمانی حق انت که هبران اش گۆش دار ات ءُ راستێن لۆٹان اش منّ ات. په واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءُ خلفای راشدین ءُ مهتر علی ءَ مردمانی شور ءُ صلاح ءَ باز ارزشت داشتگ. مردمانی گپان گۆش دار ات که الله شه شما وشنود بیت. ملک ءِ جاور هم بدل بیت.

واجه ءَ تچکاتچک گوشت: آ سیاست ءُ کانودان که بےپکار انت ویل اش کن ات. ایران ءِ مردم شیوارێن مردم ءُ عقل ءِ واهند انت نباید چلءُچار سال پێسر ءِ کانودان سک لچ اێں، چار اێں که مشکلانی رۆتگ کجا انت ءُ شه همۆدا حل اش کن اێں.

🔹مردمانی لۆٹ په هۆنێن جمعه ءِ کنۆک ءُ امرکنۆکانی سزا دیگ ءَ «شرعی»، «کانودی» ءُ «عقلی» لۆٹے

مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبراں به سلاهبندێن واکانی آمیدگس ءِ سرمستر ءِ گپاں اشاره کرت ءُ گوشت ئِے: ملک ءِ سلاهبندێن واکانی آمیدگس ءِ سرمستر زاهدان ءَ آتگ ءُ ماں گلگدارے گوشتگ ئِے که آوان که ماں زاهدان ءِ هۆنێن جمعه ءِ پێشامد ءَ ردی ءِ کرتگ ءُ مردمان کشتگ ءُ ٹپی اش کرتگ سزا دیگ بےانت ءُ آوانی باروا هچ رنگێن کمی ءِ نه بیت.

مولانا عبدالحمید گوشت: ما اێشرا راسدێمێن گامگێجے زان اێں ءُ چار اێں که کردارے تها چۆنَ کن انت. امێتدار اێں آیی گپانی آسرات ءَ گند اێں. ٹپی ءُ شهیدانی کهولانی لۆٹ همێش انت که آ ٹوهێن پێشامد ءِ کنۆک ءُ امرکنۆکاں قصاص بےانت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *