مروچی :شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

بازێنے ءِ باور همێش انت که جنکانی زهر دیگ په زهرشانیانی پرۆشگ ءَ انت

بازێنے ءِ باور همێش انت که جنکانی زهر دیگ په زهرشانیانی پرۆشگ ءَ انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ  (۱۲ اسفند ۱۴۰۱/ 3 مارس 2023)، گۆں ارمان ءَ شه نۆدربر ءُ زانت‌لۆٹێں جنکانی زهر دیگ ءَ، اے کار ءَ را په زهرشانیانی پرۆشگ زانت.

🔹بدترێن حاکم هما انت که په وتی استمان ءَ درۆگ گوش ایت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید په راستی ءِ ارزشت ءَ استمان ءُ سرکار ءِ میانجین ءَ سکّ سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: بدترێن حاکم هما انت که په وتی استمان ءَ درۆگ گوش ایت. وختے استمان کسے را په کارمستری ءُ ذمه‌داری ءُ جهگیری ءَ گچێن کنت ءُ آ گۆں استمان ءَ چۆٹ بیت، اے ٹوهترێن درۆگ انت. بدترێن درۆگ هم همایی انت که مردمان آیی سر ءَ برۆسه کرتگ.

🔹گوش انت که هچ زهرشانی کنۆکے کشگ یا بندیگ نه بوتگ/ مگه همے نمازجاهے تها کم زهرشانی کنۆک کشگ بوت انت؟

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ درے کارانی وزیر ءِ گپانی بارو ءَ گوشت: ارمان که لهتے په درۆگے گوشگ ءَ هچ پروائے نه دار انت که اے ٹوهێن گناهے. یکے شه کارمستراں یوروپ ءَ شت ات، ما بهمانگ بوت اێں که آیی گوشت ات ماں زهرشانیاں هچ کسے کشگ ءُ بندیگ نه بوتگ. اے چۆٹێن گپے. بازێن مردمے ماں زهرشانیاں کشگ ءُ بندیگ بوتگ انت. همے نمازجاهے تها ما گوشت که پرامنێن زهرشانی مردمانی حق انت ءُ آوانی هبر اشکنگ بیت. چهبار ءِ پێشامدے بارو ءَ هم گوشت اێں که رندگیری بیت، بلێن هونێن جمعه ءِ فاجعه پێش آت. ماں تیوگێں شهراں مگه کم زهرشانی کنۆک کشگ بوتگ انت؟

واجه ءَ گێش کرت: کارمستراں راستال ءَ گوش انت. هیچ زۆرواهند ءُ حکومتے که پنام اسلام هم بیت نه توانت که درۆگ گوش ایت. هچ اسلامی حکومتے چه عادل بوتگ یا ظالم تاں قیامت ءَ نه منتگ. مگه سلامتی ءُ زندگی ابدمان انت؟ ما هم یک رۆچے شه اے دنیا ءَ رو اێں، بلێن چیزے که مان ایت راستی ءُ هزمت به مردمان انت.

🔹کے باور کنت که جنکانی زهردئوکاں پجاه آرگ نه بوتگ انت؟

مولانا عبدالحمید گۆں ارمان شه نۆدربر ءُ زانت‌لۆٹێں جنکانی زهر دیگ ءَ گوشت: اے که دهاں وانگجاهے نۆدربراں زهر دیگ بوتگ انت، تیوگێن استمان ءَ را پرێشان کرتگ، اے باز گرانێن پێشامدے. سے ماه انت که اے پێشامد شه قم ءَ بنگێج بوتگ ءُ تاں تهران ءُ دگه شهراں رستگ. صداں جنک ءُ لهتے جاهاں بچکاں هم زهر دیگ بوتگ انت.

واجه ءَ گوشت: اے چه پاٹی ءِ کار انت که انگت پجاه آرگ نبوتگ انت؟ کے باور کنت که کارمستر ءُ امنیتی واکاں سهی نه انت؟ گونڈکێں چیزاں زوت پجاه آرگ بےانت، بلێن اے ٹوهێن پێشامد ءِ کنۆکاں چۆں پجاه ارگ نه بےانت! مئے سرکار ءُ سرمستراں که وڑوڑێن امکانات دار انت چۆں اے چیز ءَ مه زان انت. هچ کس اێشرا نه منّ ایت.

واجه ءَ گوشت: بازێنے ءِ دیدانک همێش انت ءُ گواچن هم همےرنگ انت که اے کار پرێشی انت که زهرشانیان اے رنگ ءَ پرۆش انت، پچےکه همے جنکاں ماں وانگجاهاں زهرشانی کرتگ. بلێن اے کار په مئے ملک ءَ وش نه انت. زهرشانی چیزے که کانود ءَ آیرا مۆکل داتگ که مردماں وتی لۆٹ ءُ حقانَ جار جن انت.

🔹اے مردمانَ شه هشکێن نانے مه پرێن ات

مولانا عبدالحمید زر ءِ بےارزشتی ءِ بارو ءَ گوشت: زر ءِ بےارزشتی بازێن نقصانے دار ایت که ملک ءَ ملشَ کنت. بازێن ملکے انت که بندش انت، بلێن زر اش بےارزشت نه بوتگ، بازێن ملکےانت که شه مئے ملک ءَ نادارتر انت، بلێن زر ءِ ارزشت اش شه مئے زر ءَ گێشتر انت. رۆزیگی مشکلانَ جۆڑ کن ات تاں اے مردم شه هشکێن نانے ورگ ءَ مه کپ انت.

🔹پهکێن سیاسی ءُ دینی واجه‌کاراں مردمانی گپان گۆش دار انت/ ساڑایگ مردمے سرێن ءَ پرۆش ایت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ جوانێن نگدانَ په ملک ءِ دێمروی ءَ هژدری زانت ءُ گوشت ئِے: جوانێن نگداں په ملک ءَ هژدری انت ءُ اگاں نگد مه بیت ملک جۆڑ نه بیت. هم ماں میان‌استمانی کانوداں ءُ هم ماں ملک ءُ اسلام ءِ کانود ءَ جوانێن نگد زبر انت ءُ پهکاں بائد شه انتقاد ءَ وشال بےانت، بلێن درۆگێن ساڑایگ چٹی دار ایت. یک برے واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءِ دێم ءَ کسے دگرے را ستا کرت، واجه ءَ درائێنت که وتی براس ءِ گردن ءَ را پرۆشت ات.

هبرے مجگ اێش انت که ساڑایگ مردم ءِ سرێن ءَ پرۆش ایت ءُ کارمستراں بائد شه نگد ءَ مه ترس انت. آوان نه بائد تهنا وتی کارزانتانی وش‌رنگێن گپان گۆش دار انت، بلکه وڑوڑێن کارزانت ءُ پاگواجه ءُ مخالفانی گپان هم گۆش دار انت تاں زان انت که گواچن چےانت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *