مروچی :چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

ملک ءَ پلیسی راه مه بر ات

ملک ءَ پلیسی راه مه بر ات

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (۱ مهر ۱۴۰۱/ ۲۳ سپتمبر ۲۰۲۲) گۆں اشاره به نونێن زهرشانیاں ذمه‌وارانَ به «مردم ءُ خێرلۆٹانی هبر ءِ اشکنگ ءَ» سۆگه کرت ءُ شه «ملک ءِ پلیسی راه‌برگ ءَ» مکن ئِے کرت.

 په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ذمه‌وارانَ گوشت:  مه هل ات مردمانی لۆٹان سربه‌سر بےانت. آوانی لۆٹانَ پسۆ دےات، پچےکه اگه آوانی لۆٹانَ پسۆ مه دےات گڑا گۆں گونڈێں چڑکّای زهرشانیَ کن انت. جمهوریت بزاں حکومت استمانے دست ءَ بیت. واجه رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ مردمانَ هزمت کرتگ ءُ آوانی هبرانَ گۆش داشتگ. حاکم اگه مهروان بیت مردمانی هبر ءَ گۆش کنت، شما هم بائد مردمانی هبر ءَ بُشکن ات. ماں اے ملک ءَ مزن‌سسا ءُ دیدانک‌واله ئێن مردم باز انت. آوانی هبر ءَ بشکن ات. دیر انت که ما په خیرلۆٹی شما را گوش اێں  تریبون آزات به هل ات، پچےکه مردمان نگد دار انت.

🔹 گۆں سلاح ءُ زۆر ءَ حکومت سات ات نه بیت

مولانا عبدالحمید گێش کرت:‌ مزن سسائاں پارلمان ءِ جهگیرانی گچێن گنگ، راجکماش ءُ خبرگاں رهبری ءِ بارو ءَ نگد دار انت. بائد وڑوڑێن پاٹیاں توان انت جهگیر بےانت تاں ملک وتی گواچنی ئێں جاگه ءَ رس ایت. وهدے وڑوڑێن دیدانکاں مچ بےانت ملک گێشتر دێمروی کنت، دۆزواه ءُ مخالفانی هبر بائد اشکنگ بیت. ملک ءَ پلیسی ءُ امنیتی راه مه بر ات. ملک ءَ دیدانک‌واهندانی دست ءَ دےات. پلیس ءُ امنیتی واکانی اگده دگه چیزے ءُ هرکس وتی راه ءَ بارت. اے کار ملک ءُ استمان ءِ امنیت ءَ سات ایت ابید شه اێشی هر رۆچ زهرشانیاں گێشترَ بےانت. ۴۴ سال انت که اے ارمان مئے دلے تها انت که هچ کسے شه حکومت ءِ نێمگ ءَ مردمانی حال ءَ جست نه کرت. جمهوری اسلامی بائد شه تیوگین دگه جمهوریاں گێشتر مردمی بیت.

واجه ءَ سک سۆگه کرت که مردمانی هبر اشکنگ بیت ءُ گوشت ئِے: ما استمان ءُ حکومتے خێرلۆٹ اێں، اێشرا گوش اێں که چاگرد گڑءُبڑ انت. مردم آزاتیَ لۆٹ انت ءُ هبر اش اشکنگ بیت. اے مردماں ماں وڑوڑێن پڑان شه شما پله‌مرزی کرتگ ءُ انون شما بائد استمان ءِ هبر ءَ گۆش کن ات. گۆں سلاح ءُ زۆر ءَ حکومت ساتگ نه بیت. بائد ملکاری ٹگل بیار ات ءُ مردمانی دیدانک ءَ جست کن ات، تهنا گۆں یک هاسێن پاٹی ءِ شۆر مه کن ات. برجامَے بارو ءَ هم تریبون آزات به هل ات تاں مردم وتی هبر ءَ دےانت. عقل تهنا گۆں مردێناں نه انت، باز وهداں جنێناں گهترێن مشورت دار انت. شمے سۆب همێشی تها انت که پهکێن مردمانی گپانَ گۆش کن ات ءُ زبرێن هبرانی رد ءَ کردار کن ات، بلێن شما گۆں هاسێن پاٹی ءِ شۆر کن ات ءُ همایی رد ءَ کردار کن ات.

🔹 نبائد شه میاریگێن واکاں پله‌مرزی بیت

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ مهسا امینی ءِ مرک ءَ را تسلیت گوشت ءُ درائێنت ئِے: بانک مهسا امینی ءِ مرک ٹوهین نقصانے ات، آیی ءُ آیی لۆگمانے سر ءَ ظلم بوت. حق ات میاریگاں زوت محاکمه بوتێن انت. اگاں میاریگان دێمءُدرا محاکمه بوتێن انت گڑا شه مردمانی دل ءَ جال بوت. ماں بازێن چشێن بن‌گپاں ماموراں میاریگ انت ءُ نبائد شه چشێن ماموراں پله‌مرزی بیت. کسے که حکومت ءُ استمان ءِ نان ءَ وارت نبائد رد کنت. اگه چشێن کسے رد کنت بائد دێمءُدرا سزا دیگ بیت

 مولانا عبدالحمید به چهبار ءِ پێشامد ءَ هم اشاره کرت ءُ گوشت ئِے: شه ما ءُ ڈیه ءِ پاگواجهاں انتقاد بوتگ که پچے اے بارو ءَ بےبرمش ات، اے مئے بےبرمشی/ سکوت معنادار انت. ما لۆٹ اێں پدّر بیت که چے بوتگ. دێمتر ءَ ما نه توان اێں آیی بارو ءَ گپ کن اێں. بائد شۆهاز بیت که چے بوتگ ءُ ما رد مه کن اێں. مئے امێتداری شه ذمه‌واراں اێش انت که اے بن‌گپ ءَ په‌دل رندگیری کن انت. ما را هم گوشتگ اش که اێشرا رندگیریَ کن اێں.

مولانا عبدالحمید همےپێم درائێنت شرعَے رد ءَ هچ مامورے حق نه دار ایت په حجابے نیمون ءَ دگرے جنێن ءُ جنکے دست ءَ گیت ءُ آیرا گاڑی ءِ تها ایر دنت، حتا اگه آیی سر هم لوچ بیت، پچےکه سرے لوچی خلاف شرع انت، بلێن نامحرم ءِ دستے گرگ هم خلاف شرع انت ءُ شما هچبر نه توان ات گۆں یک منکر ءُ رڈّی ءِ دگه رڈی ءِ را اصلاح کن ات.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *