مروچی :پنجشنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۲
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

اێشی بدل ءَ که زهرشانی کنۆکانَ بندیگ کن ات، آوانی توار ءَ بُشکن ات

اێشی بدل ءَ که زهرشانی کنۆکانَ بندیگ کن ات، آوانی توار ءَ بُشکن ات

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (3 تیر 1401/ 24 ژوئن 2022) شه اقتصادی سکّیان که مردماں ماں زندگی ءَ گۆں آوان آماچ انت، انتقاد کرت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا عبدالحمید گوشت: «پێسر ءَ زندگی په نادار ءُ بےکارێں مردماں سکّ ات، بلێں نون تیوگێں پاٹیاں گۆں رۆزیگی سکّیاں آماچ انت. ارمان که اقتصادے مهار سستگ ءُ شه واگ ءَ در بوتگ. نهراں سهب ءُ شام ءَ برزَ رو انت. مردماں بےوس بوتگ انت، باید انت اے بارو ءَ زبر دلگۆش بیت. برےبرے گند اێں که لهتێں وتی هۆرگێں پرزۆنگانَ زور انت ءُ دگانی تها کاینت. مردمے دل په‌دردَ بیت وهدےکه گند ایت ایران ءِ درّێں استماں گژنگ انت ءُ وتی ناداری ءَ کوکارَ کنت.»

🔹ذمه‌واراں هر پێمێں هبر ءَ گوش دار انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید شه ذمه‌واراں لۆٹ ات که مردمانی توار ءَ بُشکن انت ءُ گوشت ئِے: «ذمه‌واراں باید مردم ءُ وانێنۆک ءُ کارنشت ءُ پوریاگر ءُ وڑوڑێں پاٹیانی هبر ءَ بُشکن انت. مزن شانێں قرآن شه منافقاں (بنڈاں) هبرے نکلَ کنت که واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءِ بارو ءَ گوشتگ اش که آ واجه هر پێمێں هبر ءَ گوش دار ایت، هرکس هبرے دار ایت آ گوشے دار ایت. الله پاکَ درّائێنیت، آ واجه گۆشدارۆکنت شرێں خبر ءَ په شما. اے هێلے په ما که مئے ذمه‌واراں باید هر پێمێں هبر ءَ گۆش دار انت ءُ ذمه‌وارے که چش مه بیت، گڑا واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ سیرت ءِ رد ءَ نه انت. ذمه‌وار باید مردمانی میانجین ءَ بیت ءُ اگاں کسے زهرشانی کرت هبرے بشک انت ءُ مشکلے حل کنت. باید انت گۆں زانشتجایی، پاگواجه ءُ ملک ءِ مزن سسائاں شۆر بیت.»

واجه ءَ سکّ سۆگه کرت: «ما ءُ شما هرچی دار اێں شه همے استمان ءَ دار اێں که مئے دادے واهند انت. سکّیانَ کم کن ات ءُ اێشی بدل ءَ که زهرشانی کنۆکانَ بندیگ کن ات، آوانی توار ءَ بُشکن ات ءُ مشکلان اش حل کن ات.»

🔹 ایران ءِ مردم شه هر چیز ءَ پێشتر انت

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ سکّ سۆگه کرت که مردمانی رۆزیگی مسائلاں باز دلگۆش بےانت ءُ نونێں ملکاریاں ٹگل دیگ بےانت ءُ گوشت ئِے: «بازێں وهدے که ما که ملکے نندۆک ءُ طالب ءُ دلسۆچ اێں توار چستَ کن اێں ءُ دگراں هم گوشتگ که ملکاریانَ په مردم ءُ ملکے سۆب ءَ ٹگل دےات، اے گپانَ دلگۆش کن ات. اگاں هر اولویتے په ملکے ڈن ءَ هست، اێشرا زان ات که ایران ءِ مردمانی اولویت پێشتر انت.»

🔹حاکمیت الله ءِ ساهگ انت مردمانی سر ءَ

همےپێم مولانا عبدالحمید سۆگه ءِ په همسایگێں ملکانی نۆکێں سرکاراں داشت ءُ گوشت ئِے: «من وتی ملک ءَ ءُ همسایگێں ملکانَ گوش آں که حکومت کنگ، الله ءِ خلافت انت. اے باز برزێں بستارے ءُ باید انت پهکێں راج، مذهب ءُ پاٹیاں هوار بےانت.

واجه ءَ گێش کرت: اے خلافت وهدے الله ءِ پسندَ بیت که الله ءِ حکماں اجرا بےانت ءُ پهکانی هبراں اشکنگ بےانت. ما امێت‌وار اێں هرجا ءُ هاس آ همسایگێں ملکاں که اۆد ءَ نۆکێن سرکارانی بن‌هشت اێر کنگ بوتگ، باید انت الله ءِ حکمانَ اجرا کن انت ءُ هرچیز ءُ هرکس ءَ گند انت. حاکمیت باید الله ءِ رحمت بیت مردمانی سر ءَ. حاکمیت باید سارتێں ساهگے بیت نه گرمێں ساهگے.»


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *