مروچی :دوشنبه, ۷ فروردین , ۱۴۰۲
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

رمضان ءِ ٹوهترێں مولءُمراد نفسے پاکی شه اخلاقی ئێں رِڈّیان انت

رمضان ءِ ٹوهترێں مولءُمراد نفسے پاکی شه اخلاقی ئێں رِڈّیان انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (9 اردیبهشت 1401) گۆں اشاره به تزکیه ءُ اصلاح ءِ ارزشت ءَ ماں دینی رهبنداں، نفسے پاکی ءَ را شه اخلاقی ئێں رڈیان، رمضان ءِ ٹوهترێں مولءُمراد زانت ءُ په نفسے تزکیه ءُ اصلاح ءَ ماں رمضانے منتگێں رۆچاں سکّ سۆگه ئِے کرت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید به الله پاک ءِ رهبنداں په انسان ءِ تزکیه ءُ اصلاح ءَ اشاره کرت ءُ درشان ئِے کرت: الله پاک ءَ ماں قرآن ءَ قسم یات کرتگ که سۆبێں بوت آ مردم که وتی نفس ءَ را تزکیه ئِے کرت ءُ بےسۆب بوت آ مردم که وتی نفس ءَ را گۆں گناه ءَ لۆڈ کرت. الله پاک انسانے بنێنۆک انت، پمێشا شه آیی اصلاحے راهاں ءُ احتیاجیاں پێلو سهی انت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ گۆں اێشی بیان ءَ که «اماره بالسوء ئێں نفس ءِ خطر شه شیطان ءَ گێشتر انت» گوشت ئِے: شیطان ءِ پیشانی شه سجده ءَ سودگ بوت ات، بلێں چۆں اصلاح نه بوت ات ءُ وت‌منّی ئے داشت، آیی نفس ءَ آیرا په ٹکێں هبرنزوری شه الله ءَ تێلانک دات. مردمے ٹوهترێں دشمن آیی نفس انت، نفسَے مێل په گناه، ردی، هبرنزوری ءُ پدگیری شه دلے لۆٹاں باز انت ءُ په بدی ءَ امرکنۆک انت، اگاں نفس ءِ واگ دارگ مه بیت، باز خطرناکَ بیت. نفس باید الله ءِ حکمانی دێم ءَ اێردست بیت.

مولانا عبدالحمید گێش کرت: بندگاں سستی ءُ کمی دار انت پچےکه انسان انت، پمێشا ما باید دگرانی عیبانَ نادلگۆش کن اێں ءُ وتی جندے عیبانَ گند اێں، هماوڑ که مولانا روم گوشتگ: مئے نفس شه فرعون ءِ نفس ءَ کمتر نه انت، بلێں فرعون ءَ حکومت ءُ زۆرَ داشت ءُ ما نه دار اێں. اگاں ما زۆر داشت اێں گڑا الله زانت که چه ادعا ءُ چه ظلم ءُ ناروایی ئێں کرت اێں ءُ مردمانی سر ءَ چه بلا ئێں بیاورت اێں.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ په نفس ءِ اصلاح ءَ گۆں نێکێں اعمالاں سکّ سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: باید نفس ءَ اصلاح کن اێں، نفس گۆں نماز، رۆچگ، پاک‌ونڈ، نێکێں کار ءُ لس مهلوک ءِ هزمت ءَ اصلاحَ بیت. رۆچگ یک مزنێں دادے په انسان ءِ اصلاح ءَ که ماں انسان ءَ ایردستی، تقوا ءُ پلگار شه گناه ءَ کار ایت. قرآن ءِ پهکێں حکماں په تقوا ءُ پلگار شه گناه ءَ انت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ سک سۆگه کرت: نفس ءِ اصلاح آسانێں کارے نه انت، جهدَ لۆٹ ایت، شه جنی شیطاناں الله ءِ باهۆٹ به اێں، بلێں گۆں نفس ءَ باید جهاد کن اێں ءُ نفس ءَ هج کن اێں تاں شه الله ءَ هبرزوری کنت. انچێں دشمنانی دێم ءَ اۆشتاتن که وت‌منی دار انت هم جهاد انت، بلێں بیت کنت که اگاں نفس اصلاح مه بیت آ مردم ماں جهاد گۆں دشمنان بےسۆب بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *