مروچی :یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳

حضرت مولانا مفتی خالد دهواری وفات بوت

حضرت مولانا مفتی خالد دهواری وفات بوت

سراوان (سنی‌آنلاین) حضرت مولانا مفتی خالد دهواری (رحمةالله‌علیه)، سراوانے عین‌العلوم گُشتِ وانگجاهے فقه ۆ حدیثے زبردستێن استاذ، یکشمبی‌ئے دیگرا (1 نوامبر 2020) کوڑهیں دنیائا یل دات ۆ دێم په وتی ابدمانێن جاها رهدگ بوت.
په سنی‌آنلاین سرهالا، مولانا مفتی خالد دهواری پد شه سال‌ها فقه ۆ حدیثے سبکّا وفات بوت. آ خدابیامرز عین‌العلوم گشت وانگجاهے دارالافتاوے سرمستر ات. مفتی خالد رحمه‌الله شه حضرت مولانا مفتی رشیداحمد لدھیانویِ مزنێن خلیفه ۆ شاگردان ات.
مفتی خالد رحمه‌الله 1946ئا ماں بلوچستانے سراوانِ مێتگا ودی بوت. وهدے که ماں 1966ئا کشاورزی‌ئے شهدربرجاهے/ دانشکده زانت‌لوٹ/ دانشجو ات گوں مولانا عبدالستار بزرگزاده‌ئا دُرُستی بوت ۆ په دینی وانگانِ نیمگا ڈێل دیگ بوت ۆ گوں مولانا عبدالعزیز ملازاده‌ءِؒ شۆرا به دارالعلوم کراچیا داخله‌ءِ گپت، آ خدابیامرزا اۆدا شه زبردستێن زانتکاران بهرهءِ برت ۆ آدگه سالا دوره حدیثا را وانتِءُ سبکّا را هلاسِ کرت.
مولانا مفتی خالد رحمه‌الله پد شه اێشی که سبکّا را هلاسِ کرت، یک سال ماں ناظم‌آباد کراچیِ دارالافتائا شه مولانا مفتی رشیداحمد لدهیانویا استفادهءِ کرت. مولانا دهواری شه مولانا رشیداحمد مزنێن خلیفه‌ئان ات. مولانا عاشق الہی بلندشہری، مولانا مفتی رشیداحمد لدھیانوی، مولانا سحبان محمود، مولانا قاری رعایت اللہ، مولانا اکبرعلی سہارنپوری، مولانا مفتی محمدرفیع عثمانی ۆ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی شه آ خدابیامرزے استاذان بوتگ انت.
مولانا مفتی خالد دهواریءِ نماز جنازه مرۆچی گوں هزاران نپرے هوریا ماں گشتِ مێتگے عیدگاها برجم‌دارگ بوت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *