مروچی :جمعه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲
واجه مولانا عبدالحمید:

«بلوچستان»ءِ نامءِ کم‌رنگ کنگ نازانتانی کار اِنت

«بلوچستان»ءِ نامءِ کم‌رنگ کنگ نازانتانی کار اِنت

واجه مولانا عبدالحمیدا زی 30 مهر 1395 (14 اکتوبر2016) ئا مَں چهبارءِ جمعهءِ نمازا چه لهتے نازانتانی جهدا په بلوچستانءِ نامءِ کم‌رنگ کنگا په ترندی گلّه کرتگ و گوشتگی آ که په بلوچستانءِ‌ نامءِ کم‌رنگ و بیگواه کنگا جهد کننت، نازانت اَنت.
په سنی‌آنلاینءِ هالکاریا واجه مولانا عیدالحمیدا چهبارءِ‌جامع مسیتّا گوشتگ: ایرانءِ‌ قومی و مذهبی دگریا، ایران براهدار کرتگ. تمامیں قوم و راج په ایرانا پهر اَنت، هریکے چه آیاں اگه مبیت ایران کپّ بیت. باید توامیں راج و مذهبانی احترام دارگ بیت و آیانی کانودی آزاتی آیانا دیگ بیت.
واجه ئا چه لهتے جهد و کوششا په «بلوچستان»ءِ نامءِ‌ گار کنگ مَں ایرانءِ مُل‌بت /نقشه یا اشاره کرتگ و گوشتگی: اِیرنگ احساس بیت که لهتے جهد کننت «بلوچستان»ءِ ناما کم‌رنگ کننت. بلوچستانءِ نامءِ حذف کرتن په ایرانءِ صلاحا نهنت. بلوچ یکے چه ایرانءِ‌ با عزّت و نامداریں راجان اِنت. بلوچستان، مَں ایرانءِ‌ راجدپترا ثبت بوتگ. هچکس واستا صلاح نهنت که بلوچ راجا کم‌رنگ بکنت. بلوچستانءِ‌ ناما کم‌رنگ کنگ سکّیں احمق و نازانتانی کار اِنت.
واجه ئا گوں اِے گپا که «ایرانءِ‌ ٹوهیں کارمستر گوں اِے کارا تپاک نهنت» گیشی کرتگ: آ که بلوچستانءِ‌ نام کم‌رنگ کنگءِ پدا اَنت، نازانتیں سنگت اَنت، هرچنت که ایرانءِ دوستیءِ سنگا دلا بجننت. نه تنها بلوچستانے، بلکیں جهد په هر راجے حذف کنگا چوشکه: کردستان، آذربایجان، لرستان، فارس و … ئا نازانتانی کار اِنت. باید هر راجءِ داب و رسم و زبان و دود و ربیدگ حفظ کنگ بیت.
واجه‌ئا گڈسرا چه ایرانی مسئول و زمه‌داراں لوٹتگ که اِے باروا گیشتر هژّار ببنت و اِے دابیں کارانی دیما بگرنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *