مروچی :چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳

یکے چه ایرانِ اهل‌سنتِ نماینده‌یاں ماں پارلمانِ کارمستری دیوانا جاه گپت

یکے چه ایرانِ اهل‌سنتِ نماینده‌یاں ماں پارلمانِ کارمستری دیوانا جاه گپت

ماں ایرانِ مجلس شورا اسلامیِ /پارلماني سومی دیوانا که زیگیں سهب سےشنبه 11 خردادا برجم دارگ بوت، یکے چه اهل‌سنتِ نماینده و جهگیراں ماں مجلسِ اے دورِ کارمستری دیوان/ هیئت رئیسه‌یا جاه گپت.
په سنی آنلاینِ هالکاریا ڈاکٹر محمدقسیم عثمانی، آذربایجان غربیِ بوکانِ جهگیر ماں ایرانِ پارلمانا په هیئت رئیسه‌یِ ناظری و هیالداریا گچیں کنگ بوت.
ماں مجلس شورا اسلامیِ دومی دیوانا محمدقسیم عثمانی و عبدالکریم حسین‌زاده دو سنی ئیں نماینده‌یاں په هیئت رئیسه موقتا شتگ اِتنت، بلے زیگیں روچا په همیشگی هیئت رئیسه‌یِ گچیں‌کاریا حسین‌زاده پَشت کپت و عثمانیا توانت وتا ماں همیشگی کارمستری دیوان بزاں هیئت رئیسه دائما جاه بدات.
ڈاکٹر محمدقسیم عثمانی بُندرا آذربایجان غربی و بوکانِ مردم انت. اِے واجه، پارلمانِ هشتمی و نهمی دورا هں بوکانِ مرمانی جهگیر و نماینده ماں مجلسا بوتگ.
گوشگی اِنت ماں مجلسِ دهمی دورا که نوکی وتی کاری بنگیج کرتگ پنچ بلوچ جهگیر و نماینده هں هست اِنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *