امروز :جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

موانع استفاده از قرآن مجید (سخنرانی مفتی محمدقاسم)

سخنرانی مفتی محمد قاسم قاسمی در جلسه افتتاحیه دورۀ تفسیر دارالعلوم زاهدان-1394

هممچنین بشنوید:

آخرین فایلهای صوتی