امروز :پنجشنبه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۷

موانع استفاده از قرآن مجید (سخنرانی مفتی محمدقاسم)

سخنرانی مفتی محمد قاسم قاسمی در جلسه افتتاحیه دورۀ تفسیر دارالعلوم زاهدان-1394

هممچنین بشنوید:

آخرین فایلهای صوتی