امروز :دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

فقر اقتصادی زمینه‌ساز جرایم اجتماعی

فقر اقتصادی زمینه‌ساز جرایم اجتماعی

وقتی‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬فقر‭ ‬اقتصادی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬فکرمان‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬یک‭ ‬ویرانی‭ ‬و‭ ‬آنارشی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬کشیده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬درخواهیم‭ ‬یافت‭ ‬که‭ ‬فقر‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬انسان‌ها‭ ‬بی‌اختیار‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬تمایلشان‭ ‬پای‭ ‬روی‭ ‬یک‬سری‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬اصول‭ ‬انسانی‭ ‬بگذارند‭ ‬و از‭ ‬عرف‭ ‬و‌‭ ‬مسیر‭ ‬صحیح‭ ‬اخلاقی‭ ‬جامعه‭ ‬خارج‭ ‬شوند‭.‬
به‌راستی‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬انسان‌ها‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬هنجارشکنی‭ ‬بزنند‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬اجتماع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬بزنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دایره‭ ‬قانون‭ ‬خارج‭ ‬شوند‭!‬؟‭ ‬این‭ ‬سؤالی‭ ‬ست‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬جواب‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬همه‭ ‬خوب‭ ‬می‌دانیم،‭ ‬اما‭ ‬طرح‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬تلنگری ‬است‭ ‬بر‭ ‬آقایان‭ ‬مسئول‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬اگر‭ ‬بیدار‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬فروپاشی‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ببینند‭ ‬و‌‭ ‬مشاهده‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬چه‭ ‬طور‭ ‬در‭ ‬فقر،‭ ‬مصیبت‭ ‬و‭ ‬فلاکت‭ ‬فرو‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬گرانی‭ ‬و‭ ‬تورم‭ ‬دست‌وپنجه‭ ‬نرم‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬آتش‭ ‬می‌زنند‭ ‬که‭ ‬بلکه‭ ‬نانی‭ ‬برای‭ ‬خوردن‭ ‬بر‭ ‬سفره‭ ‬بیاورند‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬می‌بینیم‭ ‬که‭ ‬عده‌ای‭ ‬سرگرم‭ ‬اختلاس‌های‭ ‬وحشتناک‭ ‬و‭ ‬غارت‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬کشور‭ ‬و‌‭ ‬مردم‭ ‬هستند؛‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬جامعه‭ ‬نیازمند‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬همه‌جانبه‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬اقتصادی‌ست‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬کمی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬رهایی‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬نرمال‭ ‬خود‭ ‬بازگردند‭.‬
درواقع‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬قشر‭ ‬متوسط‭ ‬نداریم،‭ ‬چراکه‭ ‬جامعۀ‭ ‬ما‭ ‬ازنظر‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬فرودست‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬مرفه‭ ‬تقسیم‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬فشار‭ ‬طبقه‭ ‬مرفهین‭ ‬بی‌درد‭ ‬همچنان‭ ‬بر‭ ‬اقشار‭ ‬فرودست‭ ‬و‭ ‬مخصوصا‭ ‬طبقه‭ ‬کارگر‭ ‬فشار‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬کمر‭ ‬طبقه‭ ‬ضعیف‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬حجم سنگین‭ ‬مشکلات‭ ‬و‌‭ ‬تورم‭ ‬و‭ ‬گرانی‭ ‬کالاها‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬خم‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شکستن‭ ‬است؛‭ ‬این‭ ‬حجم‭ ‬فشار‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬اقشار‭ ‬کم‌درآمد‭ ‬و‭ ‬ضعیف‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬سمت‌وسوی‭ ‬قانون‌شکنی‭ ‬و‌ جرایم‭ ‬پیش‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬آسیب‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬بزنند،‭ ‬زیرا‭ ‬وقتی‭ ‬فقر‭ ‬گلوی‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬از‭ ‬قشر‭ ‬فرودست‭ ‬را‭ ‬بگیرد‭ ‬آن‭ ‬فرد‭ ‬مجبور‭ ‬است‭‭ ‬‬دست‌وپا‭ ‬بزند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬هست‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬منجلاب‭ ‬نجات‭ ‬بدهد،‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬راهی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ذهنش‭ ‬می‌رسد‭ ‬پناه‭ ‬می‌بَرد‭ ‬و‌‭ ‬این‭ ‬اصلا‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬اجتماع‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬دودش‭ ‬نه‌تنها‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مرفهین‭ ‬بی‌درد‭ ‬جامعه‭ ‬که‭ ‬بی‌تفاوت‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬فرودستان‭ ‬هستند‭ ‬هم‭ ‬می‌رود،‭ ‬و‭ ‬عواقب‭ ‬خوبی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭.‭
یکی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬فقر‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬رشد‭ ‬بیکاری ا‬ست‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬تولید‭ ‬واقعی‭ ‬ما‭ ‬رشد‭ ‬نکرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬در‭ ‬زمینۀ‭ ‬کارآفرینی‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬نکرده‌اند‭ ‬و‭ ‬قشر‭ ‬کثیری‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بیکاری‭ ‬به‭ ‬شغل‌های‭ ‬کاذب‭ ‬و‭ ‬نافرجام‭ ‬بدون‭ ‬پوشش‭ ‬بیمه‌ای‭ ‬رجوع‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‌‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬فاجعه‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬جامعه‭.‬
سیاستگذاری‌های‭ ‬غلط‭ ‬برخی‭ ‬مدیران‭ ‬اقتصادی‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬تورم‭ ‬و‭ ‬بیکاری‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬گسترش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬تهیه‭ ‬مایحتاج‭ ‬اولیه‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬و‭ ‬آسیب‭ ‬و‭ ‬بحران‭ ‬شوند‭.‬
آسیب‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬هویت‭ ‬و‭ ‬ماهیت‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد.‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬نابرابری‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬معضلات‭ ‬جامعه‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬بدترین‭ ‬آسیب‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬جرایم‭ ‬اجتماعی‭ ‬است‭.‬
آسیب‌شناسان‭ ‬اجتماعی‭ ‬تاکید‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬بررسی‭ ‬هریک‭ ‬از‭ ‬آسیب‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬ازجمله‭ ‬تن‌فروشی،‭ ‬روسپیگری،‭ ‬دزدی‭ ‬و‭ ‬زورگیری،‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬بروز‭ ‬این‭ ‬آسیب‌ها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فقر‭ ‬است. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬فقر‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬افراد‭ ‬نیز‭ ‬توانایی‭ ‬تطبیق‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬را‭ ‬ندارند. ‬این‭ ‬امر‭ ‬می‌تواند‭ ‬جزو‭ ‬ضعف‭ ‬کارکردهای‭ ‬فرهنگی‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬تلقی‭ ‬شود‭ .
درواقع‭ ‬«فقر»‭ ‬مادر‭ ‬آسیب‌های‭ ‬اجتماعی‌ست‭ ‬که‭ ‬بایستی‭ ‬با‭ ‬سیاستگذاری‌های‭ ‬صحیح‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬به‬دور‭ ‬از‭ ‬تعارفات‭ ‬سیاست‭ ‬داخلی‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬بلکه‭ ‬صادقانه،‭ ‬مسئولین‭ ‬بنشینند‭ ‬و‌‭ ‬چاره‭ ‬اندیشند‭ ‬تا‭ ‬مگر‭ ‬کمی‭ ‬حال‭ ‬خوش‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬و‌‭ ‬مردم‭ ‬بازگردد،‭ ‬و‭ ‬سروسامانی‭ ‬به‭ ‬اوضاع‭ ‬اقتصادی‭ ‬نابسامان‭ ‬کشور‭ ‬بدهند‭.

به نقل از: روزنامه «آفتاب یزد»- یکشنبه 6 شهریور 1401


دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بخوانید