- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/farsi -

اویغورها؛ زندانی سابق برای ادای شهادت وارد آمریکا شد

یک زندانی سابق در سین‌کیانگ برای ادای شهادت در مورد شکنجه و بدرفتاری ماموران حکومت چین، دیروز سه‌شنبه (۲۳ فروردین ۱۴۰۱) وارد آمریکا شد.
«اوالبک تورداکن» هنوز نمی داند در سرنگی که پزشکان در بازداشتگاه سینکیانگ در سال ۲۰۱۸ به او زدند چه بود. به او و ۲۳ هم‌سلولی‌اش گفته شد که این واکسنی برای جلوگیری از سرماخوردگی است، اما تورداکن می‌گوید پس از تزریق به او و هم‌سلولی‌هایش، احساس درد و خارج‌شدن مایع زردرنگ از گوش شروع شد. برخی در راه رفتن مشکل داشتند. هنگامی که توردکن پس از ۱۰ ماه آزاد شد، هنوز برای راه رفتن مشکل داشت.
تورداکن یکی از نزدیک به ۲ میلیون نفری است که تخمین زده می‌شود در اردوگاه‌های بازداشت دسته‌جمعی چین در منطقه سینکیانگ زندانی شده اند.
روز سه‌شنبه، تورداکون، همسرش و پسرش با مجوز مهاجرتی ویژه به نام آزادی مشروط با منافع عمومی وارد آمریکا شدند. این ویزا به افرادی اجازه ورود به آمریکا را می‌دهد که «منافع عمومی مهم» مانند شهادت در یک جنایت یا قانونی را ارائه می‌دهند.
با اینکه عمده زندانی‌ها در اردوگاه‌های بازداشت گروهی سین‌کیانگ مسلمان و اویغور هستند، اما «اوالبک تورداکن» قرقیز و مسیحی است، با اینحال حکومت کمونیستی چین او را زندانی کرده بود. او می‌گوید تنها به خاطر مذهب و ملیت‌اش زندانی شده بود.

اگرچه چین اتهامات مربوط به آزار و اذیت اقلیت‌ها به‌ویژه اویغورها را رد می‌کند، اما اسناد و مدارک مهمی وجود دارند که نشان می‌دهند حزب کمونیست با روش‌های مختلف ازجمله زندانی‌کردن، شکنجه، تغییر بافت جمعیتی، مقابله با آیین‌های مذهبی و سنتی و نیز کنترل جمعیت سعی در تشدید فشار بر اویغورها دارد./ شفقنا به نقل از گاردین