- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/farsi - امام‌جمعه اهل‌سنت آزادشهر:

در افغانستان حکومتی با رعایت حقوق تمام اقوام و مذاهب تشکیل شود

مولانا محمدحسین گرگیج، دیروز (19 شهریور 1400) در مراسم نماز جمعه اهل‌سنت آزادشهر، بر لزوم «تشکیل حکومتی مطابق با قرآن، سیرت پیامبر اکرم و خلفای راشدین که حقوق تمام اقشار در آن رعایت شود» در افغانستان تاکید کرد.
امام‌جمعه اهل‌سنت آزادشهر خطاب به مقامات جدید حکومت افغانستان گفت: «ملت افغانستان، ملتی مسلمان و پایبند به شریعت است. لذا تأکید می‌کنیم حکومتی تشکیل دهید که نمونۀ عدالت، مساوات و برادری باشد و تمامی اقوام و مذاهب افغانستان در آن به‌کار گرفته شوند.»
مدیر حوزه علمیه دارالعلوم فاروقیه گالیکش در ادامه تصریح کرد: «حکومت فعلی افغانستان، دولت موقت است و هنگام تشکیل دولت اصلی، إن‌شاءالله، از همه اقوام و مذاهب افغانستان در کابینۀ دولت حضور خواهند داشت؛ اگر اینگونه عمل نشد و حق قشری پایمال گردید قطعا انتقاد خواهیم کرد.»