- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/balochi -

واجه مولانا فضل‌الرحمن کوهی چه زندانا آزات بوت

مولانا فضل‌الرحمن کوهی حفظه‌الله، پشامگِ جمعه‌یِ پیشنماز، رند چه 9 روچ زندانی، مرچی ظهرا (22فروردین1396/ 11 اپریل 2017)، چه زاهدانا آزات کنگ بوت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، واجه مولانا کوهی پیشی دوشنبه (14فروردین1396)ئا مشهدِ آمیدگِس/دادگاه روحانیتا لوٹائینتگ ؤ رندا بندیگ کتگ. واجه رند چه 8 روچ زندانی زیگیں روچا چه مشهدگوں بالی/جهاز، زاهدانا آرگ بوت ؤ مرچی ظهرا اَلاس دیگ بوت. په واجهِ آزاتیا صد ملیونی سندے هں اِیرکنگ بوتگ.
ملکی رسانکانی هالا واجه گوں امنیتی واکانی همراهیا چه زاهدان دیم په وتی ملکا پشامگ برگ بوت.
مولانا فضل‌الرحمن کوهی یکے چه بلوچستانِ دلیریں عالمان اِنت که په مردمانی حقِّ گرگا باز جهدی کرتگ ؤ وتی بیانانی تها همک وهدا په مردمانی حقّ ؤ حقوقِ دیگا تاکید کرتگ. مولانا کوهی پشامگِ جمعه‌یِ پیشنماز ؤ «انوارالحرمینِ» دینی مدرسه‌یِ کارمستر اِنت.
سنی‌آنلائنِ هال‌رسانی سایت واجهِ آزاتیا په بلوچ‌راج ؤ‌ واجهِ ‌تمامیں واهگداراں مبارکبات گوشیت.